Informacje

Dotacje na innowacje

Wdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Maxi a partnerami

Nazwa Beneficjenta: MAXI WAWRZKIEWICZ I WAWRZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Wartość projektu: 960 000,00zł.
Wartość dofinansowania: 478 425,00zł.
Okres realizacji: 2014

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

_______________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017